Szkicowanie jest sianiem nasion dla emocjonujących obrazów. 
 
Niezdarne litery początkują nieskończone kartki łapiących za serce cudów. 
 
Nuty wymyślonym językiem opowiadają nielogicznie ujmujące historie. 
 
Noc jest tłem dla stęsknionych rąk. 
 
Cisza zatrzymaniem, dla napisania listu pełnego zrozumienia do niepokornego życia. 
 
A niczym nie wyróżniający się dom początkiem sacrum… 
 
Wyobrazić sobie nie umiem 
ogrodu bez nasion, farb bez kolorów 
filmów bez ruchu, sztuki bez emocji 
domu bez fundamentów 
i mnie bez ciebie 

Podobne wpisy